Bhai Manohar Singh Ji: August 30, 2015 (Sikh Gurdwara)

  • by