Bhai Manohar Singh Ji: August 9, 2015 (Sikh Gurdwara)

  • by