Bhai Manohar Singh Ji: Dec 27, 2014 (Sikh Gurdwara)

  • by