Bhai Manohar Singh Ji: Dec 28, 2014 (Sikh Gurdwara)

  • by