Bhai Manohar Singh Ji: December 27, 2015 (Sikh Gurdwara)

  • by