Bhai Manohar Singh Ji: February 14, 2016 (Sikh Gurdwara)

  • by