Bhai Manohar Singh Ji: February 19, 2017 (Sikh Gurdwara)

  • by