Bhai Manohar Singh Ji: February 26, 2017 (Sikh Gurdwara)

  • by