Bhai Manohar Singh Ji: February 6, 2015 (Sikh Gurdwara)

  • by