Bhai Manohar Singh Ji: January 25, 2015 (Sikh Gurdwara)

  • by