Bhai Manohar Singh Ji: Jan 5,2015 (Sikh Gurdwara)

  • by