Bhai Manohar Singh Ji: July 10, 2016 (Sikh Gurdwara)

  • by