Bhai Manohar Singh Ji: July 12, 2015 (Sikh Gurdwara)