Bhai Manohar Singh Ji: March 29, 2015 (Sikh Gurdwara)