Bhai Manohar Singh Ji: November 8, 2015 (Sikh Gurdwara)

  • by