Bhai Manohar Singh Ji: September 20, 2015 (Sikh Gurdwara)

  • by